Contact:

Mail
T: 09/242.88.77

Derbystraat 261
9051 Gent (SDW)

Over Hilde

Ik ben geen geboren en getogen Gentenaar, ik ben geboren in Brugge en zoals vele West-Vlamingen ben ik in Gent komen studeren. Toen was ik fier op mijn stad, Brugge was toen immers zoveel mooier dan Gent. De stad was volgens de regels der kunst gerenoveerd. Nu kan het niet zinnig ontkend worden dat Gent veel mooier is dan Brugge. Waar Brugge bijna een Bokrijk is geworden, is Gent een levende stad met veel functies.

Gent heeft een politiek gevoerd van stadskernvernieuwing die alle waardevolle panden in zijn waarde heeft versterkt. Dit alles heeft tot gevolg dat Gent op cultureel stedenbouwkundig vlak hoog boven Brugge uittorent.

Politiek engagement is mij reeds langer eigen, als twintiger werkte ik mee in het pluralistische Instituut voor Staatkundige Vorming waarin de politieke vraagstukken op een onafhankelijke manier onder de loep werden genomen.

Ik heb rechten gestudeerd en de motivatie om dit te doen lag in het zoeken naar een grotere rechtvaardigheid voor zoveel mogelijk mensen. Naar het zoeken naar rechtsvaardige oplossingen die bijdragen aan een betere wereld voor iedereen.

Ik ben een telg uit een groot gezin en ik heb de meerwaarde van dit grote gezin aan de lijve ondervonden. Je leert er kiezen en delen, je leert er helpen en toch je mannetje staan. Vooral : een groot gezin is de bakermat van het compromis, al dan niet ‘à la belge’. Daarom vond ik het toen de tijd rijp was om aan kinderen te beginnen ook belangrijk om een vrij groot gezin te stichten. Kinderen moeten de kans hebben om in het laboratorium van een gezin uit te groeien naar een evenwichtige volwassene.

Vanuit dit alles kandideer ik voor de gemeenteraadsverkiezingen van deze boeiende, bruisende stad in de hoop te kunnen bijdragen aan een beleid dat aandacht heeft voor tewerkstelling, fraudebestrijding, duurzaamheid in alle aspecten van ons leefmilieu, mobiliteit.

Verder vind ik het belangrijk dat we op een slimme en creatieve manier een doeltreffend gebruik maken van de beschikbare ruimte. De vraagstukken rond mobiliteit moeten gezien worden in combinatie van een gezonde leefomgeving waarbij iedereen vrije toegang heeft tot alle deelgebieden van de stad. Onderwijs is een belangrijke schakel in de emancipatie van het individu en een goed onderwijssysteem zorgt ervoor dat iedereen kansen krijgt om zich te ontplooien. Een goed onderwijssysteem draagt bij tot bestrijding van criminaliteit.

In deze stad dient veiligheid topprioriteit te zijn. We kunnen onmogelijk van al dat schoons genieten als we niet met een veilig gevoel door de stad kunnen wandelen.

Verder vind ik ouderenzorg zeer belangrijk. De ouderen hebben bijgedragen tot de economie en tot het welzijn waar we nu van profiteren. Het is dan ook zeer belangrijk dat wij de ouderen met de nodige zorg omringen, er minstens voor zorgen dat ze in een veilig klimaat van hun levensavond kunnen genieten.

Contact:

Mail
T: 09/242.88.77

Derbystraat 261
9051 Gent (SDW)